Informacja o zakończeniu procesu oceny wniosków

Informacja o zakończeniu procesu oceny wniosków

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że dnia 30.04.2019 r. zakończył się proces odwoławczy  od oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój własny biznes”.

 

Wyniki przedstawione zostały poniżej.

 

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

 

L.P Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1 1/III/2019 78,5 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2 4/III/2019 73 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3 6/III/2019 72,5 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
4 8/III/2019 72,5 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
5 7/III/2019 72 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
6 2/III/2019 71,5 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
7 3/III/2019 71 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
8 10/III/2019 66,5 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego

 

 

 

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:

 

L.P Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1 1/III/2019 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2 4/III/2019 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3 6/III/2019 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
4 8/III/2019 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
5 7/III/2019 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
6 2/III/2019 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
7 3/III/2019 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
8 10/III/2019 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego