Informacja o zakończeniu procesu oceny wniosków

Informacja o zakończeniu procesu oceny wniosków

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że dnia 25.01.2019 r. zakończył się proces oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój własny biznes”.

Wyniki przedstawione zostały poniżej.

 

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

 

L.P Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1 30/II/2018 88,50 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2 22/II/2018 81,00 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3 32/II/2018 81,00 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
4 1/II/2018 80,00 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
5 13/II/2018 80,00 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
6 9/II/2018 75,00 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
7 20/II/2018 73,00 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
8 36/II/2018 71,00 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
9 2/II/2018 69,50 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
10 29/II/2018 68,50 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego

 

 

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:

 

LP. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1 30/II/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2 22/II/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3 32/II/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
4 1/II/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
5 13/II/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
6 9/II/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
7 20/II/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
8 36/II/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
9 2/II/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
10 29/II/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego