Informacja o zakończeniu procesu oceny wniosków

Informacja o zakończeniu procesu oceny wniosków

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że dnia 03.10.2018r. zakończył się proces oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój własny biznes”.

Wyniki przedstawione zostały poniżej.

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

L.P Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1 92/I/2018 83 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2 110/I/2018 76,5 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3 15/I/2018 72,5 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
4 89/1/2018 69 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:

LP. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1 92/I/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2 110/I/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3 15/I/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
4 89/1/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego