Informacja o zakończeniu procesu oceny wniosków

Informacja o zakończeniu procesu oceny wniosków

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dnia 21.09.2018r. zakończył się proces oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój własny biznes”. Wyniki przedstawione zostały poniżej.

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

L.P Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1 104/I/2018 86,5 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2 103/I/2018 76 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3 93/I/2018 76 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
4 2/I/2018 73,5 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
5 91/I/2018 68,5 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
6 32/1/2018 67 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
7 34/1/2018 60,5 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego

 

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:

LP. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1. 104/I/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2. 103/I/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3. 93/I/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
4 2/I/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
5 91/I/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
6 32/1/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
7 34/1/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego