prosite

30 kwietnia 2019

Informacja o zakończeniu procesu oceny wniosków

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że dnia 30.04.2019 r. zakończył się proces odwoławczy  od oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w […]
29 marca 2019

Zakończenie rekrutacji

Informujemy, że rekrutacja do projektu została zakończona w dniu 29.03.2019 r
29 marca 2019

Informacja o ocenie merytorycznej Kandydatów do udziału w projekcie po zakończonym procesie odwoławczym

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że zakończył się proces odwoławczy Kandydatów do udziału w projekcie pn. „Mój własny biznes”. Poniżej przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w […]
15 marca 2019

Informacja o ocenie merytorycznej Kandydatów do udziału w projekcie

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.03.2019 r. zakończyła się ocena merytoryczna Kandydatów do udziału w projekcie pn. „Mój własny biznes” w ramach III naboru […]