Informacja o ocenie merytorycznej Kandydatów do udziału w projekcie

Informacja o ocenie merytorycznej Kandydatów do udziału w projekcie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.03.2019 r. zakończyła się ocena merytoryczna Kandydatów do udziału w projekcie pn. „Mój własny biznes” w ramach III naboru formularzy rekrutacyjnych.

Poniżej przedstawiamy podstawową listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.  Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Informujemy, że osoby, które w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zostały zakwalifikowane do projektu, mogą złożyć do Biura projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Szczegółowe informacje dot. składania odwołania zostały przedstawione w zapisach paragrafu 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Podstawowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z dnia 15.03.2019 r.:

 

Lp. NUMER FORMULARZA REKRUTACYJNEGO LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW
1. 6/III/2019 77
2. 4/III/2019 75
3. 3/III/2019 73,5
4. 2/III/2019 73
5. 7/III/2019 67,5
6. 10/III/2019 65
7. 8/III/2019 60,5
8. 1/III/2019 57,5
Wielkość czcionki
Tryb większego kontrastu