Informacja o zamknięciu III naboru.

Informacja o zamknięciu III naboru.

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniu 21.02.2019 r. o godzinie 16:00, w związku z wpłynięciem do Biura projektu, zgodnie z założeniami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze, 8 zgłoszeń, w tym:

  1. co najmniej 7 zgłoszeń od osób spełniających definicję osób zamieszkujących obszary rewitalizowane,
  2. co najmniej 2 zgłoszenia od osób spełniających definicję osób zamieszkujących obszary wiejskie,

zamknięty został III nabór do projektu „Mój własny biznes”.

Wszystkie zgłoszenia, które wpłynęły do momentu zamknięcia naboru, zostaną poddane procesowi oceny, opisanym w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.