III nabór do projektu “Mój własny biznes”

III nabór do projektu “Mój własny biznes”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy III nabór do projektu „Mój własny biznes”.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną (pliki do pobrania tutaj).

Nabór dokumentacji rekrutacyjnej odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 roku i prowadzony będzie do godziny 16:00 dnia 21 stycznia 2019 roku lub do momentu, kiedy wpłynie do Biura projektu 8 zgłoszeń, w tym:

  1. co najmniej 7 zgłoszeń od osób spełniających definicję osób zamieszkujących obszary rewitalizowane,
  2. co najmniej 2 zgłoszenia od osób spełniających definicję osób zamieszkujących obszary wiejskie.

 

Informacja o zamknięciu naboru zostanie opublikowana niezwłocznie na stronie internetowej projektu, w zakładce Aktualności (https://biznes.sirr.pl/aktualnosci/).

Beneficjent informuje, iż obszary objęte programami rewitalizacji zostały wskazane w tabeli do pobrania tutaj.

Beneficjent informuje, iż obszary wiejskie zostały wskazane w tabeli do pobrania tutaj.

 

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy (tj. załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie naboru podanym powyżej do Biura Projektu w Świdnicy (58-100), ul. Długa 6, w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 74 660 62 72 lub adresem e-mail: biznes@sirr.pl.