Informacja o zakończeniu procesu oceny wniosków

Informacja o zakończeniu procesu oceny wniosków

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że dnia 01.02.2019 r. zakończył się proces odwoławczy  od oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój własny biznes”.

Wyniki przedstawione zostały poniżej.

 

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

 

L.P Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1 38/II/2018 68,00 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2 11/II/2018 68,00 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3 17/II/2018 66,50 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego

 

 

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:

 

LP. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1 38/II/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2 11/II/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3 17/II/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego