Informacja o ocenie merytorycznej Kandydatów do udziału w projekcie

Informacja o ocenie merytorycznej Kandydatów do udziału w projekcie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.11.2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna Kandydatów do udziału w projekcie pn. „Mój własny biznes” w ramach II naboru formularzy rekrutacyjnych.

Poniżej przedstawiamy podstawową listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.  Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Informujemy, że osoby, które w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zostały zakwalifikowane do projektu, mogą złożyć do Biura projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Szczegółowe informacje dot. składania odwołania zostały przedstawione w zapisach paragrafu 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Podstawowa lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie z dnia 09.11.2018 r.:

Lp. NUMER FORMULARZA REKRUTACYJNEGO LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW
1. 20/II/2018 77
2. 38/II/2018 75,5
3. 11/II/2018 72,5
4. 1/II/2018 72,5
5. 30/II/2018 68
6. 19/II/2018 67
7. 17/II/2018 66
8. 9/II/2018 66
9. 22/II/2018 62
10. 2/II/2018 61,5
11. 36/II/2018 60,5
12. 7/II/2018 58,5
13. 29/II/2018 58
14. 32/II/2018 55
15. 13/II/2018 54,5