Informacja o zakończeniu procesu oceny wniosków

Informacja o zakończeniu procesu oceny wniosków

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że dnia 15.10.2018r. zakończył się proces oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój własny biznes”.

Wyniki przedstawione zostały poniżej.

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

L.P Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1 45/1/2018 88 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2 55/1/2018 85 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3 97/1/2018 84,5 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
4 42/1/2018 78 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
5 67/1/2018 75 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
6 21/1/2018 72 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
7 58/1/2018 69,5 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
8 83/1/2018 69 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
9 70/1/2018 64 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego

 

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:

LP. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1 45/1/2018 nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2 55/1/2018 nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3 97/1/2018 nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
4 42/1/2018 nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
5 67/1/2018 nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
6 21/1/2018 nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
7 58/1/2018 nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
8 83/1/2018 nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
9 70/1/2018 nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego