Informacja o zakończeniu procesu oceny wniosków

Informacja o zakończeniu procesu oceny wniosków

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że dnia 15.10.2018r. zakończył się proces oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój własny biznes”.

Wyniki przedstawione zostały poniżej.

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

L.P Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1 18/1/2018 89 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2 37/1/2018 87 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3 7/1/2018 83 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
4 106/1/2018 77 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
5 52/1/2018 76,5 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
6 74/1/2018 76 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
7 26/1/2018 72 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
8 28/1/2018 72 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
9 87/1/2018 54,5 Nierekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego

 

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:

LP. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1 18/1/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2 37/1/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3 7/1/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
4 106/1/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
5 52/1/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
6 74/1/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
7 26/1/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
8 28/1/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
9 87/1/2018 Nie dotyczy Nierekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
Wielkość czcionki
Tryb większego kontrastu