Informacja o zakończeniu procesu oceny wniosków

Informacja o zakończeniu procesu oceny wniosków

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że dnia 03.10.2018r. zakończył się proces oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój własny biznes”.

Wyniki przedstawione zostały poniżej.

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

L.P Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1 116/I/2018 91,5 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2 46/I/2018 90,5 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3 84/I/2018 84 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
4 20/I/2018 78 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
5 61/I/2018 74 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
6 47/I/2018 73 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
7 48/I/2018 72 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
8 40/I/2018 66,5 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:

LP. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1 116/I/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2 46/I/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3 84/I/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
4 20/I/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
5 61/I/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
6 47/I/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
7 48/I/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
8 40/I/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego