Informacja o zakończeniu procesu oceny wniosków

Informacja o zakończeniu procesu oceny wniosków

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dnia 20.09.2018r. zakończył się proces oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Mój własny biznes”. Wyniki przedstawione zostały poniżej.

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

L.P Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1 102/1/2018 94 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2 1/1/2018 87 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3 69/1/2018 85 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
4 38/1/2018 84 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
5 5/1/2018 82,5 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
6 3/1/2018 82 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
7 6/1/2018 82 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
8 4/1/2018 76 Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego

 

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:

LP. Numer formularza rekrutacyjnego Liczba uzyskanych punktów Informacja o rekomendowaniu/nierekomendowaniu Wniosku do otrzymania wsparcia finansowego
1. 102/1/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
2. 1/1/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
3. 69/1/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
4 38/1/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
5 5/1/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
6 3/1/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
7 6/1/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego
8 4/1/2018 Nie dotyczy Rekomendowany do otrzymania wsparcia finansowego