Harmonogram działań w projekcie – aktualizacja

Harmonogram działań w projekcie – aktualizacja

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy zaktualizowany harmonogram realizacji wsparcia w ramach projektu „Mój własny biznes”. Zmiana dot. terminów posiedzeń Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla grupy 1. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu, tel. 74 660 62 72 lub e-mail biznes@sirr.pl.

 

Harmonogram działań w projekcie “Mój własny biznes”

Harmonogram działań w projekcie „Mój własny biznes”
DZIAŁANIA Spotkania doradcze i szkolenie w zakresu przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej Składanie wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Składanie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego Posiedzenia komisji ds. oceny  wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Posiedzenia komisji ds. oceny  wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego
1 GRUPA 30.07.2018-28.08.2018 28.08.2018 28.08.2018 06.09.2018-09.09.2018 06.09.2018-09.09.2018
2 GRUPA 06.08.2018-10.09.2018 10.09.2018 10.09.2018 11.09.2018-14.09.2018 11.09.2018-14.09.2018
3 GRUPA 17.08.2018-17.09.2018 17.09.2018 17.09.2018 18.09.2018-21.09.2018 18.09.2018-21.09.2018
4 GRUPA 27.08.2018-24.09.2018 24.09.2018 24.09.2018 25.09.2018-28.09.2018 25.09.2018-28.09.2018
5 GRUPA 29.08.2018-01.10.2018 01.10.2018 01.10.2018 02.10.2018-05.10.2018 02.10.2018-05.10.2018
6 GRUPA 10.09.2018-08.10.2018 08.10.2018 08.10.2018 09.10.2018-12.10.2018 09.10.2018-12.10.2018
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu, tel. 74 660 62 72 lub e-mail biznes@sirr.pl.