II nabór do projektu „Mój własny biznes”

II nabór do projektu „Mój własny biznes”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy II nabór do projektu „Mój własny biznes”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną (pliki do pobrania tutaj).

Nabór dokumentacji rekrutacyjnej odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2018 roku i prowadzony będzie do godziny 16:00 lub do momentu, kiedy wpłynie do Biura projektu 13 zgłoszeń, w tym co najmniej 8 zgłoszeń od osób spełniających definicję osób zamieszkujących obszary wiejskie. Informacja o zamknięciu naboru zostanie opublikowana niezwłocznie na stronie internetowej projektu, w zakładce Aktualności (https://biznes.sirr.pl/aktualnosci/).

Beneficjent informuje, iż obszary wiejskie zostały wskazane w tabeli do pobrania tutaj.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie naboru podanym powyżej do Biura Projektu w Świdnicy (58-100), ul. Długa 6, w godzinach od 8:00 do 16:00.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 74 660 62 72 lub adresem e-mail: biznes@sirr.pl.