Informacja o II naborze do projektu „Mój własny biznes”

Informacja o II naborze do projektu „Mój własny biznes”

Szanowni Państwo,

W związku z opublikowaną na stronie www projektu „Mój własny biznes” informacją o planowanym II terminie naboru do projektu i trwającym nadal procesie oceny dokumentacji rekrutacyjnej złożonej w ramach I naboru, informujemy, że osoby zainteresowane projektem zostaną poinformowane za pośrednictwem www o II naborze projektu, o ile w wyniku zakończonego procesu oceny dokumentacji złożonej w ramach I naboru nie zostanie zrekrutowana grupa 70 osób. W przypadku zrekrutowania grupy 70 osób, II nabór nie zostanie przeprowadzony.

Szczegółowy przebieg procesu rekrutacji do projektu „Mój własny biznes” został przedstawiony w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 74 660 62 72 lub adresem e-mail: biznes@sirr.pl.