Rozpoczynamy rekrutację do projektu!

Rozpoczynamy rekrutację do projektu!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dn. 02.03.2018 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wszystkimi załącznikami otrzymał akceptację Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Mój własny biznes” zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną (pliki do pobrania tutaj).

Nabór dokumentacji rekrutacyjnej rozpocznie się 16 kwietnia 2018 roku. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminach naboru podanych poniżej do Biura Projektu w Świdnicy (58-100), ul. Długa 6, w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Terminy naboru dokumentacji do projektu:

I nabór – 16.04.2018r.

II nabór, planowany do rozpoczęcia jedynie w sytuacji, gdy w ramach I naboru nie zostanie zrekrutowana grupa 70 osób – 14.05.2018r.

 

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 74 660 62 72 lub adresem e-mail: biznes@sirr.pl.